Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden FI8HT ACADEMY

Vooraf: FI8HT ACADEMY is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. FI8HT ACADEMY is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57698252.

1. Inschrijving

Contracten met FI8HT ACADEMY zijn geldig vanaf de datum van inschrijving. De overeenkomst te accepteren verklaart het lid zich akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Tevens verklaart het lid de huisregels binnen FI8HT ACADEMY te zullen naleven, deze staan tevens in deze voorwaarden vermeldt.

2. Minderjarigen

Bij FI8HT ACADEMY kan er worden gesport vanaf 4 jaar. Bij clubleden tussen de 4 en 15 jaar moet er bij inschrijving altijd door een ouder/verzorger toestemming geven worden en nemen Op basis van fysieke gesteldheid zijn uitzonderingen te maken in leeftijdsondergrens, deze moeten worden afgesproken met de hoofdtrainer en eigenaar van FI8HT ACADEMY.

3. Beëindiging en opschorten abonnement

Het contract dat u aangaat met FI8HT ACADEMY is voor onbepaalde tijd, minimale duur van het lidmaatschap is 3 maanden van de eerste dag van de inschrijving en wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na deze periode stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd dat maandelijks opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (voorbeeld: uw abonnement is ingegaan op de 5e van de maand en u zegt op de 18e van de maand, dan gaat de opzegtermijn van een maand in vanaf de eerst volgende 5e van de maand). Opzeggen van het contract voor bepaalde tijd moet minimaal 1 maand voor de laatste termijn gebeuren. Opzeggen kan uitsluitend door een email te sturen naar sven@sven-personaltraining.nl. Het beëindigen van een abonnement is alleen mogelijk wanneer er geen betalingsachterstand is. Bij eventuele op dat moment bekende openstaande posten dienen bij opzegging direct per overschrijving of contant voldaan te worden. Tussentijdse beëindiging van het contract kan alleen:
a) Op medische grond (met een doktersverklaring) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Lidmaatschappen kunnen in dit geval ook tijdelijk worden bevroren bij bijvoorbeeld zwangerschap
b) Bij verhuizing buiten een straal van 20 km met postcode 2802 AL/FI8HT ACADEMY locatie Den Edel Gouda als meetpunt (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe adres) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
c) Uitzending naar het buitenland voor een periode langer dan 1 maand (uitsluitend voor militair / politie personeel)* met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. *Indien er een periode van stopzetting/ opschorting is afgesproken zal FI8HT ACADEMY op de afgesproken datum weer overgaan op incasseren van de op dat moment verschuldigde lidmaatschapsgelden. Indien u na een periode van opschorting uw lidmaatschap wilt beëindigen hanteren wij ook een maand opzegtermijn.

4. Wijzigingen

FI8HT ACADEMY is te allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, activiteitenrooster, huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen behalve wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering en bij andere wijzigingen van betekenis ten nadelen van het lid, heeft deze het recht de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden met een opzegtermijn van een maand. Prijsverhogingen worden 1 maal per jaar per 1 januari doorgevoerd.

5. Acties

FI8HT ACADEMY heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Alleen nieuwe leden en leden die langer dan drie maanden geen actief abonnement hadden komen hiervoor in aanmerking.

6. Betalingswijze

Betaling kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso. Op de bankrekening van het clublid moet voldoende saldo staan. Lukt de automatische afschrijving niet, dan kan het clublid betalen middels de betaallink zoals deze door onze partner Pay.nl wordt aangeleverd. FI8HT ACADEMY hanteert de volgende data:

· Incasso lidmaatschapsgelden: op de dag dat het lidmaatschap is aangegaan en daarop volgende maanden op dezelfde dag van de maand · Vanaf de terugboekingen op de 7e tot 10e dag na incassering kunnen betalingsachterstanden worden voldaan middels de betaallink van Pay.nl 
· Indien openstaande posten niet worden voldaan zal Pay.nl de volledige betalingsprocedure uit handen nemen van FI8HT ACADEMY. · Bij het niet voldoen van de openstaande posten na een tweede ingebrekestelling bent u in verzuim en wordt uw vordering uit handen gegeven aan het incassobureau van onze partner Pay.nl
· Pay.nl is door FI8HT ACADEMY gemachtigd voor het incasseren van de maandelijkse lidmaatschapsgelden en handelt dus in opdracht van FI8HT ACADEMY. Bij betalingsachterstanden kunt u contact opnemen met FI8HT ACADEMY.

7. Aansprakelijkheid

De directie en het personeel zijn niet direct dan wel indirect aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die het lid zouden kunnen overkomen.

8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/ of algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.